Středomoravská kapitálová s.r.o.

Společnost Středomoravská kapitálová s.r.o. byla založena v důsledku rozdělení společnosti OLZ, a.s. jako nástupnická společnost č.I, která se poté transformovala z a.s. na s.r.o.

Její hlavní náplní je správa nemovitého majetku.